Jing, Yixuan, Yanman Zhou, Feiye Zhou, Xiaofeng Wang, Bei Tao, Lihao Sun, Jianmin Liu, and Hongyan Zhao. 2019. “SIRT2 Deficiency Prevents Age-Related Bone Loss in Rats by Inhibiting Osteoclastogenesis”. Cellular and Molecular Biology 65 (7):66-71. https://doi.org/10.14715/cmb/2019.65.7.12.