Chen, Yong, Zhi Liu, Naimei Tu, Yihong Hu, Chenzhong Jin, Yucai Luo, Aiyu Liu, and Xianwen Zhang. 2020. “Integrated Transcriptome and MicroRNA Profiles Analysis Reveals Molecular Mechanisms Underlying the Consecutive Monoculture Problem of Polygonatum Odoratum”. Cellular and Molecular Biology 66 (2):47-52. https://doi.org/10.14715/2020.66.2.7.